Liefde

Liefde. Spirituele teachings verwijzen ernaar. Het belang van liefde. Het draait om de liefde. Om liefdevol zijn in alle situaties en bij alle mensen. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Moet je dan van alles en iedereen evenveel houden? Is dat überhaupt mogelijk?

Er bestaat een vorm van ‘liefde’ in de uiterlijke wereld, de wereld van percepties. In die wereld is het onmogelijk om alles wat er is, de verschillende verschijningen en ervaringen even aangenaam, even leuk, of even mooi te vinden. Ieder mens heeft voorkeuren. Een voorkeur voor kleur, geur, smaak, gedrag, uiterlijk. Van het een houden we meer dan van het ander. En van de ene mens houden we meer dan van de andere.
Ofwel: het een sluit beter aan bij onze voorkeuren dan het ander.

Dit is echter niet wat er met liefde in spirituele termen wordt bedoeld. Liefde in spirituele zin gaat over een innerlijke gewaarwording. Dingen in de wereld van verschijningen kunnen die liefde niet laten groeien. Niets wat je koopt, of doet, of aan je leven verandert helpt je bij het ervaren van die vorm van liefde. Of vredigheid, of bewustzijn, of innerlijke rust, wat allemaal termen zijn die verwijzen naar hetzelfde. Spirituele liefde is alleen binnenin te vinden.
Nog steeds zul je voorkeuren hebben in de wereld van verschijningen. Nog steeds zul je het één leuker, prettiger, of aangenamer vinden dan het ander. Nog steeds zal de ene mens beter bij je passen dan de ander. Maar op een dieper niveau kun je ondanks al die verschillende verschijningen en uitdagingen, en al die turbulentie, het leven op een liefdevolle manier, of vanuit een innerlijke rust ervaren.