Focus

Als we iets meemaken wat we niet leuk vinden, leren we daaruit wat we voor onszelf niet willen in het leven. Tegelijkertijd leren we ook wat we wél willen. Toch blijven we vaak focussen op wat we niet willen.
Door op te gaan in en te analyseren wat we niet willen, redenen te geven aan waarom we iets niet willen, alert te zijn op wat we niet willen… ligt onze focus daar en staan we ervoor open om meer van dat soort ervaringen te hebben. Als het ware trekken we die ervaringen aan, simpelweg omdat we ons op ze concentreren.
Om te komen tot wat we wél willen, moet ons punt van focus veranderen. Analyseer wat je wél wilt voor jezelf in het leven, voel hoe het voelt om op die plaats te zijn, stel je open voor wat je wél wilt en sta jezelf toe om het te vinden.
Wordt hetgeen je wél wilt dan onmiddellijk in je leven gerealiseerd op de manier zoals je het je voorstelt? Nee. Maar door je focus te verschuiven van wat je niet wilt naar wat je wél wilt, daar van doordrongen te raken en als het ware al te ervaren hoe het is als het er is, breng je in jezelf een nieuw proces op gang, dat leidt tot nieuwe ervaringen.