Onvrede

‘I have had a lot of problems in my life, most of which never happened.’
– Mark Twaine

Onvrede komt grotendeels voort uit onze gedachten over de dingen die in de uiterlijke wereld gebeuren, die mogelijk kunnen gebeuren, of die al zijn gebeurd. We denken dat we tevredenheid kunnen ervaren als de dingen in de uiterlijke wereld veranderen. Ware tevredenheid echter, komt van binnenuit. Door een scheiding te maken tussen wat zich werkelijk afspeelt in de uiterlijke wereld, en wat wij er van maken met ons voorstellingsvermogen, met onze gedachten, kun je leren inzien hoe je geest veel lijden voortbrengt.