Spiritualiteit

Er worden een heleboel verschillende woorden, of woordcombinaties gebruikt om het doel van spirituele processen aan te duiden. Zoals transcendentie, verlichting, jezelf verbinden met de bron, enz. Al die verschillende uitleggen kunnen verkeerd begrepen worden. Zo kun je denken dat je door bijvoorbeeld meditatie jezelf kunt verheffen boven, of distantiëren van je problemen. Je kunt denken dat je onaantastbaar kunt worden. Dat is echter niet wat er met al die verschillende termen wordt bedoeld. Er wordt niet bedoeld dat je kunt vluchten voor de realiteit.

Ik gebruik meestal het woord ‘bewustzijn’. Door een groeiend bewustzijn kun je verlichting ervaren van je problemen. Je ontkent je problemen dan niet en gaat ze ook niet uit de weg. Je gaat ze juist helemaal aan en als het ware dwars door ze heen.Je bereikt daardoor geen afgesplitste staat van zijn, maar juist een diepere staat van zijn. Je bereikt de bewustzijnsstroom die overal is en alles met alles verbindt. Naast jouw eigen leven, gedachten en emoties word je je bewust van het geheel der dingen, waar jij deel van uitmaakt. Jouw problemen zullen minder zwaar worden. Je gedachten over jouw problemen zullen kracht verliezen. Je zult beter met het leven kunnen omgaan en je daardoor ook beter voelen.