Lichaam

In je lichaam worden allerlei processen automatisch aangestuurd door het centrale en perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel omvat de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel ligt daarbuiten. Het vormt verbindingen tussen het centrale zenuwstelsel en de organen en weefsels.

Ook de buitenwereld heeft invloed op ons lichaam: Wat we eten en drinken, de lucht die we ademen, warmte en kou, onze sociale contacten en alles wat we meemaken, waarbij iets een ontspannend of anderszins positief effect kan hebben, maar ook een stressvol, negatief effect.

Gedurende de dag is onze aandacht meestal gericht op dingen die in het verleden, of in de toekomst liggen, doordat onze gedachten zo ongeveer als vanzelf in kringetjes door ons hoofd gaan. We zijn ons dan niet erg bewust van ons lichaam, de directe buitenwereld en wat we daarin doen. We leven als het ware grotendeels op een soort van automatische piloot. Je zou kunnen zeggen dat je dan in slecht contact staat met je lichaam en tegelijkertijd ook met je geest, omdat die een eigen leven lijkt te leiden. Als gevolg daarvan kun je ongemerkt op een of andere manier uit balans raken.

Bij Conscious Growing kun je onder begeleiding leren om meer aandacht te hebben voor je lichaam, voor invloeden vanuit je directe omgeving en de dingen die je onderneemt. Door aandachtig te zijn, word je je meer bewust van hoe je je voelt, wat je aan het doen bent en van alles wat je waarneemt. Daardoor krijg je niet alleen meer rust en balans in je leven, maar kun je ook bewustere keuzes gaan maken en je leven weloverwogen vormgeven.

Geest

De term geest kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Er wordt wel de essentie, het wezenlijke, van iets mee bedoeld. Of de scheppende, bezielende kracht die van buitenaf mensen kan inspireren. In de christelijke context wordt dan van de heilige geest gesproken.

De psychologie houdt zich bezig met de geest als zijnde het menselijke gedrag en denken. Waarbij cognitieve psychologie zich richt op de mentale processen, zoals het geheugen, de verwerking van informatie, concentratie en waarnemingen. Hieronder vallen ook onze zogenaamde kernovertuigingen en hoe die ons gedrag beïnvloeden.

Kernovertuigingen zijn de ideeën die we over onszelf, anderen en de wereld hebben. Ze bepalen hoe we onszelf zien, maar ook hoe we anderen zien, hoe we naar de wereld kijken en wat voor relaties we met onszelf, anderen en de wereld opbouwen.
Ze ontstaan al in de vroege jeugd, onder andere doordat onze ouders en grootouders ze op ons overbrengen. Ook ontstaan ze door de ervaringen die we opdoen, bereiken ze ons via het genoten onderwijs en zijn ze onderdeel van de cultuur waarin we opgroeien.

Kernovertuigingen kunnen stimulerend werken, maar ook belemmerend zijn, afhankelijk van de context en lading. We zijn ons niet altijd bewust van hun invloed. Ze spelen vaak een automatische rol, doordat ze diep in ons geheugen liggen opgeslagen en gekoppeld zijn aan emoties.

Enkele voorbeelden van kernovertuigingen zijn: ‘Ik ben een leuke persoon’, ‘mensen zijn niet te vertrouwen’, ‘ik kan makkelijk bereiken wat ik wil’, ‘ik ben niet goed genoeg’.

Om kernovertuigingen op een constructieve manier onderdeel van je leven te laten zijn, is het allereerst van belang dat je ze leert (her)kennen. Door goed van ze doordrongen te raken, kun je behulpzame overtuigingen benutten en belemmerende overtuigingen ontkrachten.

Bij Conscious Growing leer je hoe je (geautomatiseerde) kernovertuigingen kunt bovenhalen, hoe je kunt achterhalen waar ze vandaan komen en leer je om bewust met ze om te gaan. Door jezelf te bevrijden van negatieve kernovertuigingen met een blokkerend effect, kun je je persoonlijke doelen op een harmonieuze manier gaan nastreven, in balans met je lichaam en geest.